// // // Bogblogger.dk – Boganmeldelser på nettet » Rikke Lie Halberg og Bertha Rex Coley: Tyendet – det tjenende folks danmarkshistorie
Biografi

Roman

Krimi

Mad og drikke

Videnskab

Forside » Historie

Rikke Lie Halberg og Bertha Rex Coley: Tyendet – det tjenende folks danmarkshistorie

Skrevet af den 16. august 2021 – 06:33Ingen kommentarer

I år er 100 års jubilæet for tyendelovens ophævelse. De færreste nulevende danske har hørt om tyendeloven, for begrebet tyende eksisterer ikke længere – i hvert fald ikke på papiret. Tyendeloven regulerede vilkårene for tjenestefolk, for tjenestefolk var en klasse for sig, der ikke havde samme rettigheder som almindelige arbejdere. Med afskaffelsen af tyendeloven kom i stedet en medhjælperlov, der ikke betragtede karle og tjenestepiger som en underordnet del af husstanden, men derimod som ansatte med egne rettigheder og mulighed for at stille krav.

Det var ikke nogen lille ændring, og forud var gået mange års fagforeningskamp og politisk diskussion. Ændringen af loven var en stor ting for den gældende samfundsorden, og det skete ikke uden sværdslag. Hvordan det gik til, og hvordan samfundet igennem 400 år har set på tyendet gennemgår denne lille introduktion på forbilledlig vis.

Vi starter helt tilbage i 1600-tallet og bevæger os fra datidens landsbyer, hvor karle og tjenestepiger var en del af husstanden på alle gårde, og frem mod det tidlige 1900-tals industrisamfund i byerne, hvor borgerskabet havde brug for adgang til billig arbejdskraft til at holde hus.

Igennem århundrederne ændres synet på tjenestefolkene, men gennemgående blev den billige arbejdskraft rekrutteret fra de nederste lag i samfundet, og selvom det for nogle grupper blev brugt som en læreperiode før man havde tjent nok til at kunne få sit eget, var det for mange en permanent indplacering i den fattigste del af befolkningen uden egen bolig og uden mange muligheder for at protestere mod urimelig behandling.

Tyendets danmarkshistorie er et andet blik på danmarkshistorien end når man ser på konger og krige, men det er ikke desto mindre et interessant indblik i hvordan hovedparten af befolkningen levede og døde. Tyendet – det tjenende folks danmarkshistorie er skrevet til brug i gymnasiet, og den er letlæst og velbearbejdet. Den kræver altså ingen forudsætninger for at kunne læse med, og løser sin opgave på fornemste vis.

Rikke Lie Halberg og Bertha Rex Coley: Tyendet – det tjenende folks danmarkshistorie. 208 sider, Frydenlund. Udkom vinteren 2021

Der er lukket for kommentarer.