// // // Bogblogger.dk – Boganmeldelser på nettet » Tim Knudsen: Statsministeren. Bind 3 Fra krigstid til samarbejdende folkestyre 1942-1972
Digte

Spænding

Noveller

Roman

Krimi

Forside » Historie, Samfund

Tim Knudsen: Statsministeren. Bind 3 Fra krigstid til samarbejdende folkestyre 1942-1972

Skrevet af den 27. februar 2021 – 07:52Ingen kommentarer

Det er et ambitiøst projekt, professor i statskundskab Tim Knudsen har sat sig for: at fortælle statsministerembedets historie fra den første grundlov og til i dag. Det bliver i alt fem bind, hvoraf de tre allerede er udkommet. Og uden omsvøb: bind tre holder den høje standard fra de to første bind.

Året er 1942 og Stauning er død. Danmark er besat, situationen har vel dårligt været værre siden Karl Gustav-krigene i midten af 1600-tallet, hvor Frederik d. 3. undgik at dø i sin rede, men mistede skånelandene. I det dennegang tyskbesatte Danmark tager socialdemokraten Vilhelm Buhl over, fordi andre oplagte socialdemokrater for længst er blevet vetoet af besættelsesmagten. Buhl sidder kun ganske kort inden Scavenius med tysk støtte får embedet og det offentlige eftermæle som en af danmarkshistoriens største skurke (kun overgået af Corfitz Ulfeldt fra netop svenskekrigene). Faktisk sidder Scavenius statsretsligt ikke kun frem til august 1943, men helt frem til befrielsen, for kongen tager ikke imod dens afgang, da det ville give plads til en tyskudpeget regering. Således fungerer mange ting under besættelsen på mærkværdig og alligevel sært logisk jura.

Ved befrielsen tager samlingsregeringen over, og set i bakspejlet ser det meget enkelt ud, men det var det ikke dengang. Der var en magtkamp mellem modstandsbevægelse og de etablerede politikere, en magtkamp modstandsbevægelsen tabte. Så Buhl bliver statsminister igen, og snart er dansk politik tilbage i sin vante gænge. En regering skal nu engang regere, og i efterkrigstiden skal der regeres over både retsopgør, varemangel, boligmangel, valutamangel, NATO og mange andre vanskelige beslutninger i skiftende regeringer, inden opsvinget for alvor tager fat.

I bind 3 er vi nået til den del af den politiske danmarkshistorie, som jeg kender, men det bliver det bestemt ikke kedeligere af. Tværtimod deler Knudsen ødselt ud af sin viden om de kæmpestore forandringer det danske politiske system og dermed også statsministerembedet gennemgik. Magtkampen med kongemagten er endegyldigt forbi, men vilkårene for statsministeren følger ikke med den øgede magt. Først Jens Otto Krag reformerer også statsministeriet, så det i højere grad kan bakke op om de øgede magt til statsministeren, men stadig må man undres over hvor meget der er personbåret og hvor lidt, der er institutionelt.

Statsministeren giver et vigtigt indblik i de mennesker, der besad embedet igennem årene – socialdemokrater, venstrefolk og en enkelt radikaler – men lige så meget i det politiske liv med både de store, principielle beslutninger som NATO og EF-medlemskab, folkepension mv, men også de små historier er prægede dagligdagen, men som nu næsten er glemt. Her er noget både for dem, der gerne vil have det store overblik og for dem, der elsker de små detaljer og skjulte historier. Jeg vidste for eksempel ikke, at våben fra modstandsbevægelsen blev sendt til Israel efter krigen.

Bogblogger har tidligere anmeldt bind 1 og bind 2, og vi glæder os til de kommende bind 4 og 5!

Tim Knudsen: Statsministeren. Bind 3. 655 sider, Samfundslitteratur. Udkom 26. oktober 2020

Der er lukket for kommentarer.