// // // Bogblogger.dk – Boganmeldelser på nettet » Jørn Brøndal: Det sorte USA. Fra Uafhængighedserklæringen til Barack Obama
Digte

Spænding

Noveller

Roman

Krimi

Forside » Amerikansk, Historie, Samfund

Jørn Brøndal: Det sorte USA. Fra Uafhængighedserklæringen til Barack Obama

Skrevet af den 15. september 2016 – 07:41Én kommentar

Jørn Brøndal er en myreflittig og anerkendt USA-kommentator og lektor på Syddansk Universitet. Han har udgivet en række artikler i danske og internationale medier, samt en bog på det amerikanske marked. Med hans første danske bog, ”Det sorte USA”, har vi nu et værk, som på smukkeste vis gennemlyser et dilemma, der har forfulgt USA lige siden nationens fødsel: hvordan kan en nation, der er skabt på idealer om universel frihed, lighed og stræben efter lykke, acceptere slaveri, brutal diskrimination og forskelsbehandling baseret på hudfarve?

Brøndal gaber over et gigantisk emne, da hans ambition er at fortælle hele historien om det sorte USA’s kamp for at indfri idealerne. Bogen starter ved vedtagelsen af den amerikanske uafhængighedserklæring og beskæftiger sig her indgående med slaveriet i perioden 1776-1865. De efterfølgende afsnit omhandler raceadskillelsessystemet fra 1865 frem til 2. Verdenskrigs afslutning. Herefter er der fokus på borgerrettighedsbevægelsen (1945-1968), og så når vi til perioden op til valget af Obama. På bogens sidste sider beskrives og analyseres nogle af de mange helt aktuelle eksempler på politibrutalitet over for sorte. Paradoksalt nok har der under USA’s første sorte amerikanske præsident været en markant stigning i antallet af nedskydninger af og drab på sorte fra politiets side. Så man må sige, at problemstillingen er uhyre aktuel. Heldigvis gør ”Det sorte USA” sin læser meget bedre i stand til at forstå grundlaget for modsætningerne mellem sorte og hvide.

Bogen er skrevet i et levende og letforståeligt sprog, og man fornemmer hele tiden forfatterens store passion for USA, og for de mennesker, der har ydet så store ofre i kampen for at afskaffe slaveri og diskrimination. ”Det sorte USA” er barsk og på sine steder ganske rystende læsning. Som Brøndal fremhæver, er det kun 100 år siden, at der hver eneste uge, året rundt, blev lynchet sorte. Vel at mærke uden nogen form for efterfølgende efterforskning eller rettergang. Og det er kun 50 år siden, at sorte i sydstaterne systematisk blev frataget deres stemmeret. Særligt bevægende er beskrivelserne af det ufattelige heltemod, som unge, voksne og ældre sorte amerikanere har udvist op gennem tiden. Nogle gik i døden, andre lod sig forhåne, blive spyttet på eller tævet til invalider. Uanset ofrene fortsatte den indædte kamp for at indfri idealerne om frihed og lighed. Og idealerne var netop en inspiration i kampen. Den helt særlige drøm om et USA med lige muligheder skulle realiseres, no matter what.

Brøndal konkluderer, at det amerikanske dilemma ikke er forsvundet, men det er under transformation. Meget er blevet bedre, men cirka en fjerdedel af alle sorte lever stadig under fattigdomsgrænsen. Sorte er overrepræsenterede i fængslerne, og underrepræsenterede på arbejdsmarkedet, i politik og på uddannelsesinstitutionerne. Parallelt hermed er der vokset en sort elite frem, blandt andet via indvandring fra afrikanske lande, og der er i dag en solid sort middelklasse. Så man kan ikke længere tale om et amerikansk dilemma, der berører én homogen gruppe i samfundet.

”Det sorte USA” fortjener en meget bred læserskare. Der er stof i den for studerende, forskere og lægmand med interesse for USA. Og så kan man kun krydse fingre for, at også udlandet vil få øje på den, for det fortjener den.

Jørn Brøndal: Det sorte USA. Fra Uafhængighedserklæringen til Barack Obama, Gads forlag. 432 sider

Én kommentar »

  • […] Ud over at være bundet tæt op på historiske begivenheder er ’Drengene fra Nickel’ en allegori over USA’s store dilemma: at være en nation, der blev skabt med en vision om frihed og ligeværd, samtidig med, at millioner af sorte blev fastholdt, først som slaver og siden hen som mindreværdige, hvis rettigheder fortsat trædes under fode. Det kan man læse meget mere om i professor Jørn Brøndals fremragende bog ’Det sorte USA’. […]

Skriv en kommentar!

Du skal være logget på for at skrive en kommentar.