// // // Bogblogger.dk – Boganmeldelser på nettet » Torben Bramming: Rantzau. Den hellige kriger
Digte

Spænding

Noveller

Roman

Krimi

Forside » Biografi, Historie

Torben Bramming: Rantzau. Den hellige kriger

Skrevet af den 26. april 2022 – 07:50Ingen kommentarer

Johan Rantzau er en af danmarkshistoriens mest kendte hærførere. Hans sejrsrække er imponerende, og hans betydning for krigsførelsen i starten af 1500-tallet var enorm. Alligevel hører han ikke rigtig til blandt historiebøgernes helte. Rantzau forsvarede nemlig ikke kun Danmark mod ydre fjender. Han var også manden, der vandt borgerkrigen Grevens Fejde for Christian d. 3 – blandt andet ved at massakrere bønder. Og det bliver man (med rette) ikke populær af.

Rantzau var dog en kompleks og interessant skikkelse i en spændende og voldsom epoke af danmarkshistorien, og derfor kan det undre at der ikke findes flere bøger om ham. Faktisk fandtes der kun én biografi om Rantzau, og den har knap 500 år på bagen og var skrevet af hans søn. Det er derfor velkomment at Torben Bramming har taget handsken op og skrevet en biografi om Rantzau og hans tid. Der er masser af stof at skrive om.

Rantzau var en del af det holstenske ridderskab, der gennem tiderne har givet den danske konge så mange kvaler. Han blev født i 1492, samme år som Columbus sejlede til Amerika for første gang. Han fik en god uddannelse til at gøre tjeneste som hærfører, en uddannelse der også indeholdt internationale rejser og international militærtjeneste.

De første årtier af 1500-tallet var omskiftelige som få tider før det. Luther indledte sit opgør med den katolske kirke, i Danmark blev Christian d. 2. afsat – som den sidste konge i danmarkshistorien – og Rantzau var med på den nye konges side, Frederik d. 1. Imens vokser Luthers tanker frem, og da Frederik d. 1. dør udløser det borgerkrigen Grevens Fejde, hvor Rantzau brutalt deltager for den senere Christian d. 3., der er lutheraner og indfører reformationen i Danmark. Det er altid en tid præget af krig, religiøs uro og nyt tanker.

Brammings bog kommer godt omkring tiden og baggrunden for de mange, voldsomme begivenheder. Det kan være svært på 500 år at sætte sig ind i, hvordan mennesker tænkte dengang – dengang på tærsklen mellem middelalder og reformation – men Bramming gør en solid indsats for at formidle sin viden, og bogen er letforståelig og interessant, også for folk der ikke har det store kendskab til perioden eller til de teologiske diskussioner fra reformationstiden

Torben Bramming. Rantzau. Den hellige kriger. Kristeligt Dagblads forlag, 290 sider. Udkom i 2016.

Der er lukket for kommentarer.