// // // Bogblogger.dk – Boganmeldelser på nettet » Martin Q. Magnussen: De forsvundne nazidokumenter
Digte

Spænding

Noveller

Roman

Krimi

Forside » Historie, True Crime

Martin Q. Magnussen: De forsvundne nazidokumenter

Skrevet af den 8. november 2019 – 06:40Ingen kommentarer

I 2012 opdagede Martin Q. Magnussen ved et tilfælde, at der foregik omfattende tyveri fra Rigsarkivet. Det var især dokumenter fra besættelsestiden, der forsvandt. Magnussen kontaktede selvfølgelig Rigsarkivet og politiet for at gøre opmærksom på tyveriet. Der gik dog længe, inden sagen blev efterforsket for alvor, og i mellemtiden forsvandt endnu flere uerstattelige dokumenter. Da sagen endelig rullede, virkede det dog ifølge Martin Q. Magnussen, som om Rigsarkivet i visse tilfældet ligefrem modarbejdede opklaringen af sagen.

Det opsigtsvækkende tyveri betød, at uerstatteligt materiale vedrørende et særdeles mørkt kapitel i Danmarkshistorien forsvandt.

Martin Q. Magnussen forsøger med bogen at forklare, hvad der skete, hvorfor dokumenterne blev stjålet, og hvorfor det er et stort problem, at meget af det stjålne materiale aldrig er blevet fundet.

Ved retssagen i 2013 påstod Rigsarkivet og myndighederne ellers, at stort set alle dokumenter i sagen var blevet fundet og returneret til Rigsarkivet. Magnussen kan dog dokumentere, at dette langt fra er tilfældet, samtidig med at han ved hjælp af dybdegående undersøgelser af hemmelige samlerfora på nettet giver os et indblik i en kriminel verden, hvor effekter fra nazitiden er i aldeles høj kurs.

Der er ingen tvivl om, at Martin Q. Magnussen har lagt et kæmpe researcharbejde i bogen. Det er interessant at læse om sagen, og jeg undredes virkelig over Rigsarkivets håndtering af den. Det var også spændende at læse beretningerne om de mange forskellige danskere, der kæmpede på tysk side under krigen og blev anset som forrædere efter krigen. Desværre bliver beskrivelserne af alle de manglende dokumenter, sagens mange bilag og beviserne i sagen alt for langtrukne, og en god del af bogen kommer således til at virke som gentagelse på gentagelse.

Magnussen skal dog have ros for sit store arbejde med at påvise historiske fakta, som vi på grund af tyverierne ikke længere kan få bekræftet via datidens soldbøger, udskrifter af straffesager osv., da disse nu mangler. Det er da også Magnussens pointe med hele bogen – en del af Danmarks historie er gået tabt, og det bliver svært for fremtidige historikere at påvise, hvad der egentlig foregik under krigen, når beviserne ikke længere ligger på Rigsarkivet.

Martin Q. Magnussen, De forsvundne nazidokumenter, Grønningen 1, 240 sider, september 2019

Skriv en kommentar!

Du skal være logget på for at skrive en kommentar.