// // // Bogblogger.dk – Boganmeldelser på nettet » AFVIST – Asylansøgere i Danmark
Biografi

Roman

Krimi

Mad og drikke

Børnebog

Forside » Politik & debat

AFVIST – Asylansøgere i Danmark

Skrevet af den 31. juli 2009 – 10:19Én kommentar

Mediebilledet er for tiden præget af omtalen af afviste irakere, af mennesker der opholder sig i en kirke, af menneskesmuglere og af den stigende trussel på EU grundet en massiv menneskeflugt fra blandt andet Afrika og Afghanistan.

Bogen “AFVIST: Asylansøgere i Danmark” indeholder 20 beretninger om mennesker, der har søgt om asyl i Danmark. Nogle har fået bevilget asyl, andre har ikke. Nogle er hjemsendt, atter andre lever fortsat i Danmark, da de grundet situationen i deres hjemland ikke kan hjemsendes på nuværende tidspunkt. Der er beretninger, hvor jeg godt kan forstå afslaget på asyl, men der er godt nok også beretninger, hvor jeg slet ikke kan forstå de danske afgørelser. Det er barsk men interessant læsning.

Der var flere gange, hvor jeg tænkte “er det virkelig sådan vi gør det? Er det sådan et samfund vi ønsker?”. Kan det virkelig være rigtigt, at politibetjente møder op i asylcentret tidligt om morgenen med det formål at få sendt en familie hurtigst muligt ud af landet, uden mulighed for at tage afsked med venner?

Et par gange tænkte jeg også på de medarbejdere i Udlændingeservice, der dag efter dag træffer afgørelse i de konkrete sager. Kan de sove om natten? Kan man vende sig til beretningerne? Er det bare et job man passer?

Uanset din holdning til området så er det er 20 meget gribende beretninger om mennesker, flugt, angst, sygdom, og død. Og de fleste beretninger er skrevet i et lige-ud-af-landevejen-sprog. Der er nemlig ikke behov for fyldord for at gøre beretninger interessante. Beretningerne er nok i sig selv.

I forordet til bogen fremgår det, at formålet med bogen er at oplyse om Danmarks asylpolitik på en lettilgængelig måde, så ingen der ønsker at sætte sig ind i fakta, kan sige, at man ikke var klar over hvordan og hvorledes. Det er gruppen “Bedsteforældre for asyl”, der står bag bogen. Den gruppe af mennesker, der siden efteråret 2007 hver eneste søndag har stået foran asylcentrene på Sjælland. Når man læser bogen, kan man sagtens fornemme afsenderens holdning om, at det ikke er en værdig måde vi her i landet behandler flygninge. Det er dermed heller ikke et videnskabelig skrift, men nærmere en bog med et ønske om at få skabt sympati for de mennesker der kommer i klemme.

Til sidst i bogen er der et par afsnit om Danmarks asylpolitik i praksis. Der er blandt andet et indlæg om de juridiske forhold, om sundheden i de danske asylcentre, om økonomien i drift af asylcentre m.m, altså konkrete fakta, der kan være med til at man som læsere har et bredere grundlag for at forstå rammerne omkring asylproblematikken. Derudover er der et kritisk afsnit med en redegørelse for på hvilke områder Danmark ikke lever op til den retssikkerhed, der ellers omfatter danske borgere, for eksempel at flygtninge ikke er berettiget til kontanthjælp men er henvist til den lavere ydelse starthjælp,og det til trods for at asylansøgere heller ikke må påtage sig lønnet arbejde.

Det er en højaktuel bog! Og alle bør læse den, hvad enten man er helt almindelig borger eller politiker – og uanset om du er en strammer, slapper eller bare nysgerrig.

Afvist. Asylansøgere i Danmark, Redigeret af Eline Mørch Jensen, Tiderne Skifter, Juni 2009, 184 sider.